Back To Top


Liên hệ

https://www.google.com/maps/dir/11.0109049,106.8928785/222+L%C3%AA+Th%C3%A1nh+T%C3%B4n,+B%E1%BA%BFn+Th%C3%A0nh,+1,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.9414742,106.7322034,10z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x31752f3ed5ea2acf:0xdf8ed9c8813af5fe!2m2!1d106.6968439!2d10.7727249

Địa chỉ

186-188 Lê Thánh Tôn - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh (khách sạn AVANTI) 

0918001779 Gặp Nhựt

0909181321 Gặp Tuấn

Thông tin liên hệ

* Required Fields

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời để chạy Website Bạn vui lòng chọn một trong các trình duyệt sau đây...!
Đối với IE bạn hạy chọn Từ phiên bản 10 trở lên...