Back To Top


KT1165 - NHẪN NỮ KIM CƯƠNG HẠT DƯA 11.39LY VỎ NHẪN TẤM LỚN 2.8X2.9LY TRẮNG F SẠCH KENG

  • KT1165 - NHẪN NỮ KIM CƯƠNG HẠT DƯA 11.39LY VỎ NHẪN TẤM LỚN 2.8X2.9LY TRẮNG F SẠCH KENG
  • KT1165 - NHẪN NỮ KIM CƯƠNG HẠT DƯA 11.39LY VỎ NHẪN TẤM LỚN 2.8X2.9LY TRẮNG F SẠCH KENG
  • KT1165 - NHẪN NỮ KIM CƯƠNG HẠT DƯA 11.39LY VỎ NHẪN TẤM LỚN 2.8X2.9LY TRẮNG F SẠCH KENG
Lượt xem: 875
Mã Sản Phẩm: KT1165
135,000,000 đ

Mô tả

Hàng độc nhẫn Hạt Dưa..... 

 #135triệu 

Nhẫn nữ kim cương hạt dưa 11.39ly vỏ nhẫn tấm lớn 2.8x2.9ly trắng F sạch keng

Designer #TuấnNguyễn

By #kimcuongkitan
     #kitanshop

#135trieu 

Khách hàng được đổi trã và hoàn tiền khi kim cương tấm ko đủ chất lượng về trắng sạch.

0918001779 Mr Nhựt

0909181321 Mr Tuấn

Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Chi tiết

Hàng độc nhẫn Hạt Dưa..... 

 #135triệu 

Nhẫn nữ kim cương hạt dưa 11.39ly vỏ nhẫn tấm lớn 2.8x2.9ly trắng F sạch keng

Designer #TuấnNguyễn

By #kimcuongkitan
     #kitanshop

#135trieu 

Khách hàng được đổi trã và hoàn tiền khi kim cương tấm ko đủ chất lượng về trắng sạch.

0918001779 Mr Nhựt

0909181321 Mr Tuấn

Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời để chạy Website Bạn vui lòng chọn một trong các trình duyệt sau đây...!
Đối với IE bạn hạy chọn Từ phiên bản 10 trở lên...