Back To Top


KT2035 - MẪU HOA TẠI KIM CƯƠNG TẤM LỚN VIÊN CHỦ 5.4LY E VVS2 3EX FAINT/NONE KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA.

  • KT2035 - MẪU HOA TẠI KIM CƯƠNG TẤM LỚN VIÊN CHỦ 5.4LY E VVS2 3EX FAINT/NONE KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA.
Lượt xem: 804
Mã Sản Phẩm: KT2035
Liên hệ

Mô tả

Hoa tai kim cương 5.4ly.

Mẫu hoa tại kim cương tấm lớn viên chủ 5.4ly E VVS2 3ex faint/none kiểm định quốc tế GIA.

#inbox

Designer #TuấnNguyễn

By #kimcuongkitan
      #kitanshop

0909181321 Mr Tuấn
0918001779 Mr Nhựt

Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

 

Chi tiết

Hoa tai kim cương 5.4ly.

Mẫu hoa tại kim cương tấm lớn viên chủ 5.4ly E VVS2 3ex faint/none kiểm định quốc tế GIA.

#inbox

Designer #TuấnNguyễn

By #kimcuongkitan
      #kitanshop

0909181321 Mr Tuấn
0918001779 Mr Nhựt

Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

 

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời để chạy Website Bạn vui lòng chọn một trong các trình duyệt sau đây...!
Đối với IE bạn hạy chọn Từ phiên bản 10 trở lên...