Back To Top


KT3001- CẶP NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN TIFIANY 14, VIÊN KIM CƯƠNG TẤM LỚN 3.3LY

  • KT3001- CẶP NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN TIFIANY 14, VIÊN KIM CƯƠNG TẤM LỚN 3.3LY
Lượt xem: 3098
Mã Sản Phẩm: KT3001
50,000,000 đ

Mô tả

Cặp nhẫn kim cương thiên nhiên Tifiany 14 viên kim cương tấm lớn 3.3ly

Giá 50tr

P/S: khách hàng được đổi trã khi vien chủ ko đủ chỉ tiêu chất lượng.
Sản phẩm giá 50tr 1 chiếc Cả nhà nhé.

Chi tiết

Cặp nhẫn kim cương thiên nhiên Tifiany 14 viên kim cương tấm lớn 3.3ly

Giá 50tr

P/S: khách hàng được đổi trã khi vien chủ ko đủ chỉ tiêu chất lượng.
Sản phẩm giá 50tr 1 chiếc Cả nhà nhé.

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời để chạy Website Bạn vui lòng chọn một trong các trình duyệt sau đây...!
Đối với IE bạn hạy chọn Từ phiên bản 10 trở lên...