Back To Top


KT4017 - NHẪN NAM KIM CƯƠNG FULL MẶT VIÊN CHỦ 5.4LY D VVS2 3EX NONE/FAINT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA

  • KT4017 - NHẪN NAM KIM CƯƠNG FULL MẶT VIÊN CHỦ 5.4LY D VVS2 3EX NONE/FAINT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA
  • KT4017 - NHẪN NAM KIM CƯƠNG FULL MẶT VIÊN CHỦ 5.4LY D VVS2 3EX NONE/FAINT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA
  • KT4017 - NHẪN NAM KIM CƯƠNG FULL MẶT VIÊN CHỦ 5.4LY D VVS2 3EX NONE/FAINT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA
  • KT4017 - NHẪN NAM KIM CƯƠNG FULL MẶT VIÊN CHỦ 5.4LY D VVS2 3EX NONE/FAINT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA
Lượt xem: 1237
Mã Sản Phẩm: KT4017
90,000,000 đ

Mô tả

Nhẫn nam kim cương Full mặt viên chủ 5.4ly D VVS2 3Ex none/faint kiểm định quốc tế GIA.

By #kimcuongkitan

P/S: bao gồm vỏ và viên chủ

 

Call 0918.001.779 Mr Nhựt

Call 0909181321 Mr Tuấn


Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Chi tiết

Nhẫn nam kim cương Full mặt viên chủ 5.4ly D VVS2 3Ex none/faint kiểm định quốc tế GIA.

By #kimcuongkitan

P/S: bao gồm vỏ và viên chủ

 

Call 0918.001.779 Mr Nhựt

Call 0909181321 Mr Tuấn


Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời để chạy Website Bạn vui lòng chọn một trong các trình duyệt sau đây...!
Đối với IE bạn hạy chọn Từ phiên bản 10 trở lên...