Back To Top


KT4019 - VỎ NHẪN KIM CƯƠNG TẤM LỚN 3.3LY, VIÊN CHỦ 7.2LY I VVS2 3EX NONE KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA.

  • KT4019 - VỎ NHẪN KIM CƯƠNG TẤM LỚN 3.3LY, VIÊN CHỦ 7.2LY I VVS2 3EX NONE KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA.
  • KT4019 - VỎ NHẪN KIM CƯƠNG TẤM LỚN 3.3LY, VIÊN CHỦ 7.2LY I VVS2 3EX NONE KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA.
  • KT4019 - VỎ NHẪN KIM CƯƠNG TẤM LỚN 3.3LY, VIÊN CHỦ 7.2LY I VVS2 3EX NONE KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA.
Lượt xem: 828
Mã Sản Phẩm: KT4019
Liên hệ

Mô tả

Nhẫn nữ kim cương 7.2ly.

Vỏ nhẫn kim cương tấm lớn 3.3ly
Viên chủ 7.2ly i VVS2 3ex None kiểm định quốc tế GIA.

Designer #TuấnNguyễn

By #kimcuongkitan
#kitanshop

#inbox

0918001779 Mr Nhựt

0909181321 Mr Tuấn

Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Chi tiết

Nhẫn nữ kim cương 7.2ly.

Vỏ nhẫn kim cương tấm lớn 3.3ly
Viên chủ 7.2ly i VVS2 3ex None kiểm định quốc tế GIA.

Designer #TuấnNguyễn

By #kimcuongkitan
#kitanshop

#inbox

0918001779 Mr Nhựt

0909181321 Mr Tuấn

Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời để chạy Website Bạn vui lòng chọn một trong các trình duyệt sau đây...!
Đối với IE bạn hạy chọn Từ phiên bản 10 trở lên...