Back To Top


KT5022 - LẮC TAY FULL KIM CƯƠNG HÀNG THIẾT KẾ VIÊN KIM CƯƠNG LỚN CHỐT KHOÁ 5.4LY E VS2 3Ẽ FAINT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA.

  • KT5022 - LẮC TAY FULL KIM CƯƠNG HÀNG THIẾT KẾ VIÊN KIM CƯƠNG LỚN CHỐT KHOÁ 5.4LY E VS2 3Ẽ FAINT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA.
Lượt xem: 808
Mã Sản Phẩm: KT5022
Liên hệ

Mô tả

CHƯA BAO GIỜ NGỪNG HOT 

Lắc tay Full kim cương hàng thiết kế viên kim cương lớn chốt khoá 5.4ly E VS2 3ẽ faint kiểm định quốc tế GIA.

Designer #TuanNguyen

By #kimcuongkitan
#kitanshop

Khách hàng được đổi trã và hoàn tiền khi kim cương tấm ko đủ chất lượng về trắng sạch.

0909181321 Mr Tuấn
0918001779 Mr Nhựt


Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

CHƯA BAO GIỜ NGỪNG HOT 

Chi tiết

CHƯA BAO GIỜ NGỪNG HOT 

Lắc tay Full kim cương hàng thiết kế viên kim cương lớn chốt khoá 5.4ly E VS2 3ẽ faint kiểm định quốc tế GIA.

Designer #TuanNguyen

By #kimcuongkitan
#kitanshop

Khách hàng được đổi trã và hoàn tiền khi kim cương tấm ko đủ chất lượng về trắng sạch.

0909181321 Mr Tuấn
0918001779 Mr Nhựt


Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời để chạy Website Bạn vui lòng chọn một trong các trình duyệt sau đây...!
Đối với IE bạn hạy chọn Từ phiên bản 10 trở lên...