Back To Top


KT6022 - MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG

  • KT6022 - MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG
Lượt xem: 994
Mã Sản Phẩm: KT6022
40,000,000 đ

Mô tả

Mặt dây chuyền kim cương

2 viên hạt dưa 5.3ly
 2 viên giọt nước 4.5ly
  1 viên giọt 5ly
   1 viên tròn 3.9ly

By #kimcuongkitan #kitanshop

Call 0918.001.779 Mr Nhựt

Call 0909181321 Mr Tuấn

Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Chi tiết

Mặt dây chuyền kim cương

2 viên hạt dưa 5.3ly
 2 viên giọt nước 4.5ly
  1 viên giọt 5ly
   1 viên tròn 3.9ly

By #kimcuongkitan #kitanshop

Call 0918.001.779 Mr Nhựt

Call 0909181321 Mr Tuấn

Kitanshop.net
Kimcuongtn.com

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời để chạy Website Bạn vui lòng chọn một trong các trình duyệt sau đây...!
Đối với IE bạn hạy chọn Từ phiên bản 10 trở lên...